افراد میتوانند به صورت فردی یا تیمی در مسابقه شرکت کنند، اگر میخواهید تیمی ثبت نام کنید به پروفایل کاربری خود رفته و در بخش معرفی تیم اعضای تیم خود را وارد کنید.

فهرست