مسابقه AI-BOT چیست؟

پاسخ : 

مسابقه ی AIBOT  یکی از سری مجموعه مسابقات مسئله محوری است که با حمایت بنیاد ملی نخبگان و حمایت شرکت های دیگر در زمینه هوش مصنوعی برای علاقمندان در این حوزه ها طراحی شده  تا طراحی و ساخت دستیار هوشمند صوتی چالشی برای شرکت کنندگان در مسابقه بشود.

فهرست