زمان شروع مسابقه دقیقاً چه روزی است؟

پاسخ : 

زمان بندی مسابقه در بخش home سایت وجود دارد. (برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی مسابقه مراجعه کنید)

فهرست