آیا می‌توان هم برای سخت افزار شرکت کرد و هم برای نرم افزار؟

پاسخ : 

بله میتواند ولی ما این نوع ثبت نام را پیشنهاد نمیکنیم.

فهرست