معرفی مسابقه

مسابقه ی AIBOT یک مسابقه از سری مسابقات مسئله محور بیاد ملی نخبگان (طرح شهید بابایی)می باشد،که هدف نهایی آن ساخت یک ربات دستیار صوتی استاین مسابقه در دو حوزه “سخت افزار” و “نرم افزار”و درسه فاز برگزار میشود.
فاز ابتدایی شامل آموزش های لازم برای طی کرن چالش های می باشد، فاز دوم در واقع همان چالش مقدماتی می باشد که به مدت یک ماه طول میکشد. بعد از داوری چالش مقدماتی تیم های سخت افزاری و نرم افزاری باهم ادغام میشوند و در فاز سوم که همان چالش نهایی است،برای ساخت دستایر با هم به رقابت میپردازند.

مزایای شرکت در مسابقه

مجموع ۸۰ میلیون جایزه نقدی

تجربه انجام یک پروژه واقعی

کسب امتیاز جهت بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

امکان همکاری با شرکت های حامی

امکان سرمایه گذاری شرکت های حامی برای تیم های برتر

شرکت در کارگاه های آموزشی

اختتامیه مسابقه AI-BOT

هیئت علمی

فهرست